Cyfeiriwch eich ffrindiau i Axcis er mwyn ennill hyd at £250 mewn talebau siopa * (#SouthWales)


Cyfeiriwch eich ffrindiau at Axcis, ac nid yn unig y byddwch chi’n eu helpu i ddod o hyd i waith, ond byddwch hefyd yn ennill hyd at £250 mewn talebau siopa * – mae pawb yn enillydd!

Sut mae hyn yn gweithio?

Os oes gennych ffrindiau sy’n chwilio am waith, beth am eu cyfeirio at Axcis? Os byddwn yn eu rhoi mewn ysgol neu ddarpariaeth amgen am o leiaf 20 diwrnod, gallwch ennill hyd at £250 mewn talebau siopa fel diolch. Byddwch yn ennill £100 am eich atgyfeiriad cyntaf, £150 am yr ail atgyfeiriad, £200 am eich trydydd atgyfeiriad.  Ar gyfer eich pedwerydd atgyfeiriad ac unrhyw atgyfeiriad pellach byddwch yn derbyn y swm enfawr o £250 (nodwch na fydd unrhyw atgyfeiriadau nad ydynt yn cwblhau 20 diwrnod o waith yn gweithio cael eu cyfrif).

Sut ydw i’n cyfeirio ffrind i Axcis?

Yn syml, anfonwch eu henw, lleoliad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn atom at info@axcis.co.uk a byddwn yn cysylltu â hwy. Os gallwch chi ddarparu mwy o wybodaeth, fel pa fath o waith y gallent fod â diddordeb ynddo, bydd hynny’n ein helpu ni, ond nid yw’n hanfodol.


Sut fyddai’n gwybod pryd mae fy ffrind wedi gweithio 20 diwrnod?


Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn i’ch ffrind eich hysbysu unwaith y byddant wedi gorffen eu mis cyntaf gydag Axcis. Os ydych chi wedyn yn cysylltu â’ch ymgynghorydd / swyddfa leol, gallwch chi wirio a yw’r 20 diwrnod wedi eu cwblhau. Os maen nhw wedi, fe wnawn ni eich e-bostio â’ch talebau siopa.


Beth mae eraill yn ei ddweud am weithio i Axcis?


Os nad ydych chi’n siŵr os Axcis yw’r cwmni cywir ar eich cyfer chi neu’ch ffrindiau, beth am edrych ar ein tudalen tystebau i glywed beth sydd gan ymgeiswyr eraill i ddweud am weithio i ni cyn i chi wneud eich atgyfeiriad neu gofrestru gyda ni am waith? 


Felly, peidiwch ag oedi – cysylltwch ag Axcis a chyfeiriwch eich ffrindiau heddiw!

* Mae’r telerau a’r amodau yn berthnasol fel a ganlyn:

-Nhoddir bonws cyfeirio os yw’r ymgeisydd a gyfeiriwyd eisoes wedi cofrestru gyda Axcis Education Recruitment cyn i’r atgyfeiriad gael ei wneud.

-Rhaid i’r ymgeisydd a gyfeiriwyd gael ei dalu am 20 diwrnod o waith trwy Axcis er mwyn i’r canolwr fod yn gymwys ar gyfer y taliad.

-Mae’n rhaid i ni gael tystiolaeth ysgrifenedig o’r atgyfeiriad sy’n sôn yn benodol ar enwau – naill ai trwy e-bost / neges destun gan y dyfarnwr neu’r ymgeisydd a gyfeiriwyd, neu gan yr ymgeisydd sy’n cwblhau’r maes perthnasol ar-lein pan fyddant yn cofrestru gyda ni. – Dydy’r hyrwyddiad yma ddim ar gael i weithwyr parhaol dan gyflogaeth gan Recriwtio Addysg Axcis.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.